Omskjæring av jenter i etiopia moss

omskjæring av jenter i etiopia moss

kraftig reduksjon. Redd Barna har et strategisk partnerskap med den norske ambassaden i Etiopia i kampen mot kjønnslemlestelse. Men til tross for nedslående tall, viser nye tiltak at det er håp, mener Abdi Ali Gele. Alle gjør det, og alle forventer at du får dine døtre omskåret. 2 millioner utsettes for kjønnslemlestelse hvert. 28 afrikanske land deler tradisjonen, men det er ingen steder i verden hvor praksisen er så utbredt som i Somalia. Folk tolker det som at organisasjonene vil endre deres verdier og religion, mener Gele, som selv kom til Norge fra Somalia i 2003. Endringen har skjedd på veldig kort tid. Å inkludere religiøse ledere i kampen mot kvinnelig omskjæring, er ikke nødvendigvis en like problemfri suksess som mange rapporter indikerer, påpeker Marit Tolo Østebø (bildet) og Terje Østebø. omskjæring av jenter i etiopia moss

KJØnnslemlestelse redusertiopia: Omskjæring av jenter i etiopia moss

Dette gir grobunn for konflikter. Arbeidet med å mobilisere religiøse ledere og institusjoner har ifølge rapporter fra internasjonale organisasjoner som opererer i Etiopia hatt stor effekt. I dag står religiøse ledere i moskeen og bruker så mye som 20 minutter av fredagsbønnen til å fortelle menigheten at omskjæring av kvinner og jenter ikke er fundert i religionen, snarere tvert i mot, og at det en straffbar handling, sier Redd Barnas landdirektør. Gjennom skoleklubber sprer organisasjonen kunnskap om hvor skadelig kjønnslemlestelse er blant barn og unge, som sprer informasjonen videre ved omskjæring av jenter i etiopia moss å lage kampanjer og gå på hjemmebesøk. Det har ofte vist seg effektivt å integrere arbeidet mot kjønnslemlesting i andre tiltak som tar sikte på å bedre folks livssituasjon. I mange land er det nå lovende endringsprosesser på gang med hensyn til kjønnslemlesting. Men når religiøse ledere blir brukt av organisasjoner som i stor grad samarbeider med myndighetene, ser vi at de fort mister sin legitimitet. omskjæring av jenter i etiopia moss

Videos

The best japanese av girl. Tekst, bente Damsleth og Ragnhild Rygg, foto: Redd Barna. I de distriktene i Etiopia Redd Barna jobber med kjønnslemlestelse, har organisasjonen merket store endringer. Dersom ikke datteren din er omskåret, vil ikke andre familier la sin sønn gifte seg med henne, sier Gele. Påtatt aksept for nulltoleranse, strategien brukt i Etiopia har blitt omtalt som en suksess som med fordel kan overføres til andre land. Norsk-somaliere kan påvirke Eksemplene fra Somalia og Etiopia viser at århundre gamle holdninger ikke endres med en håndvending.

Omskjæring av jenter i etiopia moss - Religiøse

Perus barn vokser SEG HØyere OG smartere. Bruker kreativitet til å styrke jenters rolle i samfunnet. Hovedårsaken til at det tar tid å endre denne skadelige tradisjonelle praksisen er holdninger til kjønn, mangel på kunnskap om skadene og hva religionen faktisk påbyr, og svake systemer på nasjonalt og lokalt nivå for å beskytte barn, sier Damsleth. De resterende 30 prosent som støtter tradisjonen, hadde vært i Norge fire år eller mindre, noe Gele mener kan forklare svarene. Det er ikke lenger tabu å snakke åpent om problemet, religiøse og andre ledere sprer aktivt kunnskap om at kjønnslemlestelse ikke er et religiøst påbud og det er straffbart. Abdi Ali Geles funn blant somaliere i Norge viser at støtte fra politikere, religiøse ledere og andre dominerende stemmer i samfunnet er avgjørende for å oppnå nulltoleranse for kvinnelig omskjæring i Somalia. Lovforbud er ikke nok, sier Redd Barnas spesialrådgiver på barns beskyttelse Bente Damsleth. Det er mulig å skape endringer i kunnskap, holdninger og praksis beste norske porno norsk chatteside gjennom og målrettet jobbe med nøkkelpersoner som religiøse ledere i de miljøene vi har mistanke om at kjønnslemlestelse forekommer, sier Bente Damsleth, Redd Barnas spesialrådgiver på barns beskyttelse. Redd Barnas arbeid mot kjønnslemlestelse, redd Barna har et strategisk partnerskap med den norske ambassaden i Etiopia i kampen mot kjønnslemlestelse.

0 kommentarer til “Omskjæring av jenter i etiopia moss

Legg igjen et svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *